SDH Chlum u Křemže

člen české hasičské jednoty

O našem sdružení

V roce 1904 již 15 let stála Eiffelova věž v Paříži, v Anglii byla založena automobilka Rolls – Royce a v Chlumu „Ve schůzi obecního zástupitelstva v Chlumě dne 17.9.1904, ku kteréž i zastupci hasičského sboru Křemežského pozváni byli, stalo se usnešení, aby pro politickou obec Chlumskou samostatný sbor zařízen byl. Ve schůzi této přijaty byly stanovy dle sboru Křemežského a zvolen byl  zvláštní užší zařizující výbor, sestávající z bratrů Jakuba Čížka, Františka Housky, Jana Houšky, Matěje Filipa, Františka Hrubeše, Mat. Nováka, Vojtěcha Kříže a Jana Zimermanna.“ Tolik zápis v Památní knize dobrovolného spolku hasičského v Křemži.

V listopadu 1904 Chlumský sbor žádal o povolení stejnokroje, signálů a trubek hasičských. 14.12.1904 se žádá za udělení podpory na potřeby hasičské, jmenovitě ku zakoupení nové stříkačky. Sboru bylo dne 9.2.1905 oznámeno, že „15.2.1905 navštíví obec Chlumskou zástupce R.A. Smekala, žádaje aby zastupitelstvo o tom uvědomeno bylo. 15.2.1905 od c.k. místodržitelství stvrzení spolku hasičského a udělení jemu právo veřejnosti. 26.2.1905 Raimund Augistin Smekal oznamuje, že během příštího týdne stříkačka sboru zaslána bude a dne 5. března 1905 vyzkoušena bude.“

Od této doby se odvíjí aktivní činnost sboru dobrovolných hasičů v Chlumu. Ovšem, Chlumští hasiči byli aktivní, již před tímto okamžikem, jak o tom svědčí zápis ve  Farní kronice církve římskokatolické ve Křemži. „Dne 2.2.1898 odpoledne (dopoledne byl požár v Loučeji) vznikl požár v domě č.p. 27 U Filípků. Asi za půl hodiny po vyhlášení poplachu křemežským trubačem Janem Bendou a kostelními zvony zasáhli dva požární sbory, z Křemže a z Chlumu, další hasiči přijeli později.“

Přečtěte si podrobné informace o našem sboru.

Důležité kontakty

František Bláha

Telefon: 723 219 133
Email: nespecifikováno

Martin Fejfar

Telefon: 725 837 070
Email: nespecifikováno

Josef Galásek

Telefon: 725 837 072
Email: nespecifikováno

Kudy se k nám dostanete

Adresa

Sbor dobrovolných hasičů Chlum u Křemže
Chlum 25
382 03 Křemže

Kontaktní informace

Email: info@sdhchlumukremze.cz
Mobil: +420 607 292 025